Vyhledávání zboží Informace Partneři
Zde se nacházíte: / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě obchod.beznervu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
  2. Provozovatelem je Ondřej Huta, se sídlem Krnsko 23, Krnsko, PSČ 294 31, IČ: 74527843, DIČ: CZ8103020057. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem Mladá Boleslav. Adresa pro obchodní styk: Pickova 452, Benátky nad Jizerou, PSČ 294 71, tel: +420 602 736 999.
 2. Uzavření smlouvy
  1. Veškeré objednávky zboží jsou považovány za závazné. Kupující je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit a vyjádřit s nimi svůj souhlas.
  2. Objednávka slouží jako návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.
  3. Nabízené zboží a služby, jakož i jejich odhadované skladové množství, jsou platné v okamžiku zadání objednávky. Potvrzením objednávky je požadované množství zboží alokováno pro kupujícího.
  4. Elektronická objednávka je platná pouze v případě poskytnutí správných údajů o kupujícím, včetně platné adresy fakturační a/nebo adresy dodání a e-mailové adresy.
  5. Kupující je povinen překontrolovat a odpovídá za správnost odeslané objednávky.
  6. Místem dodání zboží je adresa uvedená při zadání objednávky.
  7. Zboží je majetkem prodávajícího až do plného zaplacení kupní ceny.
  8. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 3. Dostupnost zboží
  1. Informace o dostupnosti zboží a služeb jsou uvedeny u každého produktu v katalogu.
  2. Zboží označené jako ihned k odeslání je dostupné na našem skladu nebo ve skladu externím. Obvykle je zboží expedováno následující pracovní den po dni potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající bude kupujícího kontaktovat o přesném termínu odeslání objednaného zboží.
  3. Pokud zboží není dostupné a je znám termín jeho opětovné dostupnosti, je toto uvedeno v detailu zboží. Termín není závazný a prodávající si vyhrazuje právo na jeho změnu.
  4. Pokud je zboží dlouhodobě nedostupné nebo již není výrobcem nabízeno, a kupující si jej přesto objedná, bude ho prodávající kontaktovat ohledně dalšího postupu. Bylo-li zboží plně nebo částečně uhrazeno, vrátí prodávající kupujícímu tyto peněžní prostředky. Prodávající si vyhrazuje právo na započtení nákladů spojených s touto závaznou objednávkou a vrácené prostředky ponížit o tuto částku.
 4. Cena a náklady na dopravu
  1. Cena zboží je uváděna včetně DPH v příslušné výši, bez nákladů na dopravu.
  2. Cena dopravy je odvislá od přepravce a je kupujícímu zobrazena a připočtena před potvrzením objednávky. Kupující vyjadřuje potvrzením objednávky svůj souhlas s touto cenou.
  3. Pokud si kupující objedná zboží včetně odborné montáže, je cena uvedená v objednávce pouze cenou zboží a nezahrnuje dodatečnou cenu za montáž a případnou dopravu. Kupující v tomto případě obdrží smlouvu o dílo a veškerý další postup je projednáván osobně a/nebo telefonicky se zástupcem prodávajícího.
 5. Doprava
  1. Doprava zboží ke kupujícímu je realizovaná Českou poštou, PPL, nebo vlastní dopravou prodávajícího.
  2. Cena za jednotlivé způsoby dopravy se může lišit a je kupujícímu známa před potvrzením objednávky, mimo případů, kdy je součástí objednávky odborná montáž. V tomto případě je cena dopravy součástí smlouvy o dílo.
 6. Platba
  1. Platba zboží je odvislá od způsobu dopravy a povahy zboží.
  2. Pokud kupující zadá objednávku a prodávající shledá vybranou kombinace dopravy a platby jako nevyhovující, bude kupujícího kontaktovat za účelem dohodnutí dalšího postupu.
  3. Platba je obecně možná v hotovosti, dobírkou a převodem na účet.
  4. V případě uzavření smlouvy o dílo řeší otázky platebních podmínek tato smlouva.
 7. Podmínky vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
  1. Kupující má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30 dnů.
  2. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení, bude mu vrácena kupní cena zboží ponížena o náklady spojené s jeho dodáním k zákazníkovi dle §53 odstavce 10 občanského zákoníku (tedy dopravné, balné apod.).
  3. Kupující musí dát najevo svůj úmysl
  4. Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:
   1. poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
   2. dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
   3. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
   4. dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
   5. dodávku novin, periodik a časopisů,
   6. softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)
   7. na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a reklamačním řádem.,
   8. v případě, že není ve smyslu platné legislativy považován za spotřebitele, ale nakoupil za účelem podnikání na IČO.
  5. Toto ustanovení se dále nevztahuje na zboží a služby, ke kterým byla sepsána smlouva o dílo.
 8. Záruka
  1. Na zboží se poskytuje zákonná záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
 9. Reklamace
  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR.
  2. Zboží se kupující zavazuje reklamovat přímo v autorizovaných servisech, jejichž seznam bývá přiložen k návodu, což přispívá k urychlení průběhu reklamace.
  3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.
 10. Další informace
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.